Vaarbewijzen uitgifte voor Vamex

Van productie tot verzending

Voor Stichting Vamex produceert Multi-Post de plastic kaarten, die een bewijs vormen voor het succesvol afronden van de examens. Het gehele traject, vanaf het binnenkomen van de te produceren passen tot en met het versturen van de pas op een brief naar de persoon die de pas moet ontvangen, wordt door Multi-Post verzorgd. 

Gepersonaliseerde passen

De passen worden gepersonaliseerd met enkele persoonsgegevens en een pasfoto. Tevens wordt er een holografische folie op de pas aangebracht. Deze folie wordt als laatste aangebracht na de personalisatie en biedt bescherming voor de pas. De holografische folie biedt ook een extra beveiliging om de echtheid van de pas te controleren.

Transparantie en duidelijkheid

De projectmanager van Vamex kan via de Multi-Post Beheer Applicatie (MBA) zien hoe ver de te realiseren opdrachten in het productieproces zitten. Dit geeft transparantie en duidelijkheid. Daarbij krijgt de projectmanager een melding als de voorraad van de halffabricaten onder een vooraf gestelde grens ligt. Zo kan er op tijd actie ondernomen worden om deze voorraad aan te vullen.

Plastic kaarten voor uw organisatie

Bent u geinteresseerd in gepersonaliseerde plastic kaarten voor uw organisatie of wilt u een gedegen advies? Laat u geheel vrijblijvend voorlichten door één van onze specialisten.

Plastickaarten voor uw organisatie

Over Stichting Vamex

Vamex staat voor Vaarbewijs- en Marifoonexamens en is de naam waaronder de Stichting Vamex opereert. Deze stichting is opgericht door vier bonden ( ANWB, KNMC, NWWB en Watersportverbond), die elk nauw betrokken zijn bij de pleziervaart en de veiligheid op het water.
De Stichting Vamex is op grond van een besluit van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu aangewezen als exameninstelling voor de examens Klein Vaarbewijs en het examen CWO Groot Motorschip. Vamex geeft tevens het Klein Vaarbewijs c.q. het Groot Pleziervaartbewijs af. Daarnaast verzorgt Vamex de organisatie van examens voor het Basiscertificaat Marifonie, op grond van de aanwijzing als exameninstelling door het Ministerie van Economische zaken (Agentschap Telecom).