Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen en rechtsverhoudingen tussen Multi-Post Nederland B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen en haar klanten/opdrachtgevers zijn uitsluitend van toepassing de Nederlandse ICT Voorwaarden zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30174840, behoudens de (tevens) van toepassing zijnde Aanvullende Algemene Voorwaarden van Multi-Post Nederland B.V. en de aan haar gelieerde ondernemingen, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 19 april 2018 onder akte nummer 22/2018.

Via onderstaande link kunnen deze voorwaarden worden ingezien en tevens gedownload worden als PDF: