Algemene voorwaarden

Binnen Multi-Post Beheer B.V. en de daaronder vallende werkmaatschappijen Multi-Post Nederland B.V. , Multi-Post Services B.V. en Multi-Post Mail Systems B.V. worden dezelfde algemene voorwaarden gevoerd. Via de onderstaande link kunt u deze voorwaarden downloaden via PDF.