Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

Milieubeleidsverklaring

Multi-Post wil op een maatschappelijk verantwoorde manier werken, in samenwerking met de belanghebbenden. In de eerste plaats wil Multi-Post een duurzame en economisch gezonde onderneming zijn met een goed rendement en een goed toekomstperspectief. Multi-Post beseft dat het vinden van een balans tussen een economisch gezonde bedrijfsvoering en het ondernemen met het oog voor het milieu, toekomstige generaties en ethische en sociale aspecten winst op kan leveren voor alle betrokken partijen. Multi-Post neemt haar verantwoordelijkheid in het naleven van geldende milieuwetgeving en ARBO eisen.

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen worden zoveel mogelijk geïntegreerd in het beleid en dagelijkse bedrijfsvoering van Multi-Post.  De bedrijfsvoering wordt stap voor stap verder verduurzaamd in overeenstemming met de pijlers: People, Planet en Profit.

People:

Het bieden van een prettige, gezonde en veilige werkplek aan onze medewerkers. Het creëren van een motiverende werkomgeving middels een goed (personeels)beleid.

Planet:

Het in lijn met geldende milieuwet- en regelgeving treffen van maatregelen die besparing van grondstoffen bewerkstelligen, verspilling tegen gaan, de afvoer van afvalstoffen op een verantwoorde manier borgen en CO2 uitstoot terugdringen.

Profit:

Een evenwichtig personeelsbestand waarbij medewerkers een afspiegeling zijn van de lokale gemeenschap. Keuze voor lokale partners en leveranciers indien mogelijk. Ondersteuning van maatschappelijke organisaties, verenigingen en goede doelen.

De directie draagt het beleid en de voortgang op positieve wijze uit binnen (en buiten) de organisatie. Op deze manier wordt gestimuleerd dat het beleid en de doelstellingen vertrouwd raken en iedereen hier pro-actief mee omgaat. Iedereen dient te streven naar voortdurende verbetering van de resultaten op het gebied van milieu. Dit is van groot belang voor een gezonde toekomst van Multi-Post. De directie stelt jaarlijks concrete milieudoelen vast die van belang zijn voor de verwachtingen van de belanghebbenden en het voldoen aan geldende wet- en regelgeving.

ISO 14001

Multi-Post is ISO 14001 gecertificeerd, we signaleren de effecten van onze processen op het milieu en we zijn constant bezig de effecten hiervan op onze omgeving te minimaliseren.