VISpas voor Sportvisserij Nederland

categorie

solutions

VISpas

Multi-Post is al een aantal jaren de vaste leverancier voor de uitgifte van de VISpas van Sportvisserij Nederland. De VISpas is een plastic kaart, die men krijgt als men lid wordt van een hengelsportvereniging. Deze VISpas dient ook meteen als vergunning om legaal in een aangegeven water te mogen vissen. Doordat er meer dan 800 hengelsportverenigingen in Nederland zijn, zijn er meer dan 800 verschillende passen. Elke pas moet worden voorzien van persoonsgegevens en daarmee uniek zijn.

Bij de VISpas hoort een landelijk geldige Lijst met Viswateren en soms ook nog een lokale Verenigingslijst met Viswateren. Dit vergt een goede bestandsaanlevering, maar ook extra aandacht van onze medewerkers tijdens het productieproces.

Jaarlijkse vernieuwing en uitgifte van de VISpas

Jaarlijks wordt de VISpas vernieuwd en uitgegeven in opdracht van Sportvisserij Nederland. Deze jaarlijkse uitgifte van de VISpas gebeurt op verschillende manieren. Zo is er een groot aantal VISpassen, dat direct naar de eindgebruiker verstuurd wordt door Multi-Post. Daarnaast worden veel VISpassen uitgegeven via hengelsportverenigingen. In deze gevallen verzamelt Multi-Post de VISpassen na productie en stuurt deze naar de hengelsportverenigingen. Zij zorgen dan zelf voor de verdere distributie. Naast de jaarlijkse vernieuwing, verzorgt Multi-Post ook de VISpassen, die gedurende het jaar uitgegeven worden. Vaak zijn dit nieuwe aanmeldingen of nieuwe passen i.v.m. verlies. Deze VISpassen worden, met een begeleidende brief direct naar de eindgebruiker gestuurd in opdracht van Sportvisserij Nederland.

Plastickaarten voor uw organisatie uitgeven

Over Sportvisserij Nederland

Sportvisserij Nederland is een vereniging met als doel:

  • Het op nationaal en internationaal niveau behartigen van de belangen in de ruimste zin van de sportvisserij als vorm van recreatie, zulks ten behoeve van de leden, buitengewone leden, de aangesloten hengelsportverenigingen, de aangesloten sportvissers en alle overige personen die vanuit Nederland de sportvisserij beoefenen;
  • De inzet hierbij is te komen tot optimale mogelijkheden voor de sportvissers en een goede en gevarieerde visstand in de zee, kust- en binnenwateren van Nederland. 

clark-young-383825-unsplash

Artikel delen