PMS Systeem Multi-Post gekoppeld aan Postfilter

categorie

solutions

Hybride Mail

Het afgelopen jaar ontkwam – naast vele andere marketingkanalen – ook post niet aan kritische vragen in de Tweede Kamer. Om post verder te professionaliseren en toekomstbestendig te maken is dit jaar daarom, na goedkeuring van DDMA leden tijdens de ALV, de Code Postfilter herzien.

Op deze manier wordt aan de Consumentenbond en het Ministerie van EZK getoond dat er met Postfilter een goedwerkend systeem is waarin iedereen zich gemakkelijk kan vrijwaren van ongewenste reclamepost en er dus geen noodzaak is voor een opt-in systeem voor direct mail. Zoals dit momenteel wel geldt voor email marketing en telemarketing.

Echter de wet is wel aangepast en vanaf 1 april 2021 is het voor bedrijven die postreclame versturen verplicht om personen waarmee geen klant-relatie bestaat te ontdubbelen tegen het postfilter bestand.

Ter verduidelijking: relaties waar wel een klant-relatie mee bestaat mogen gewoon post blijven ontvangen. Als zij geen prijs meer stellen op de post die zij ontvangen moeten zij zich rechtstreeks afmelden bij de verzender van de postreclame. Daarnaast is het verplicht om vanaf 1 april jl. op de postreclame (ook naar klant-relaties) te vermelden dat men zich voor ongevraagde reclamepost kan afmelden bij het postfilter. Ons productie management systeem is gekoppeld aan het postfilter, deze functionaliteit kan op verzoek van klanten gemakkelijk geactiveerd worden.

Postfilter is onderdeel van Stichting Postfilter, waar ook het Nationaal Overledenenregister onder valt. De stichting is in 2009 opgericht als zelfreguleringsinitiatief, en is een initiatief van verschillende branche- en belangenorganisaties.

email-4284157_1280

Artikel delen