Continuïteit Multi-Post tijdens Corona-crisis

categorie

Dordrecht, 16 maart 2020

Aan onze gewaardeerde klanten en partners,

De verspreiding van het Coronavirus heeft niet alleen in Nederland tot bezorgdheid geleid. Vanzelfsprekend staat bij Multi-Post het beschermen van de gezondheid, de veiligheid èn het waarborgen van de productiviteit van onze klanten, partners en collega’s voorop.

Als bedrijf houden wij de Corona uitbraak nauwlettend in de gaten en voeren wij maatregelen door die in overeenstemming zijn met de richtlijnen zoals uitgevaardigd door het RIVM c.q. de Nederlandse overheid.

Inzake onze dienstverlening en ons bezoek-beleid informeren wij u graag als volgt:

Dienstverlening: Multi-Post voorziet vooralsnog geen problemen met haar dienstverlening als gevolge van de Corona-uitbraak.
• Onze dienstverlening is volledig operationeel en wij nemen alle mogelijke maatregelen om deze als zodanig te houden.
• We zijn dan ook beschikbaar om al uw commerciële en/of technische vragen te beantwoorden en om uw bestellingen aan te nemen en uit te leveren.
• Wel hebben wij ons personeel gevraagd zoveel mogelijk thuis te werken en verzoeken wij u bij voorkeur via email en (indien bekend) mobiele nummers contact op te nemen.
• Wij beheren onze voorraden actief, voorzien geen verstoringen en zullen indien nodig aanvullende maatregelen nemen om aan de behoeften van onze klanten te voldoen.

Bezoek-beleid: net als veel andere bedrijven hebben wij maatregelen genomen om – in goed overleg en waar mogelijk – bezoeken aan ons bedrijf te beperken. Omgekeerd proberen wij onze bezoeken aan klanten en partners ook tot het strikt noodzakelijke te beperken.

Wij hebben onze medewerkers gevraagd om:
• Niet dringende bezoeken uit te stellen tot later datum.
• Afstand te houden tot personen (minimaal 1,5 meter) en geen handen te schudden.
• Geen locaties te betreden waarvan het bekend/aannemelijk is dat er personen ziek of in quarantaine zijn.
• Locaties die men niet vertrouwt (bijvoorbeeld vanwege hoesten, kortademigheid of vergelijkbare gezondheidsklachten van te bezoeken personen), niet te betreden alvorens er contact is geweest met een leidinggevende.
• Acht te slaan op de algemene instructies voor persoonlijke hygiëne.

Voor uw informatie:
• Tot op heden is bij geen enkele medewerker van Multi-Post het Coronavirus vastgesteld.
• Medewerkers die uit risicogebieden terugkwamen is gevraagd om 14 dagen thuis te blijven.
• Op de kantoren van Multi-Post zijn extra hygiënemaatregelen genomen.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan vernemen wij deze graag.

Let goed op uzelf en wij hopen snel weer onder normale omstandigheden zaken met u te kunnen doen.

Met vriendelijke groeten,
Directie en medewerkers Multi-Post B.V.

virus-1812092_1920

Artikel delen