Onze certificeringen - ETSI, ISO9001 en ISO27001
Uw garantie voor kwaliteit en continuïteit!

Multi-Post en met name Multi-Post Services beschikt over diverse certificeringen: ETSI, ISO9001 en ISO27001. Hieronder zullen wij u uitleggen wat de verschillende certificeringen betekenen.

Wat is ETSI-certificering?

‘ETSI (European Telecommunication Standard Institute) is één van 's werelds leidende
organisaties op ETSI-certificeringhet gebied van normalisatie binnen de Informatie en Telecommunicatie Technologie (ICT). ETSI, in eerste instantie opgericht voor de Europese normalisatie, heeft zich snel ontwikkeld en is zodoende een autoriteit geworden voor het leveren van wereldwijde technische normen.’ (bron: ETSI). Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de volgende website: www.etsi.org.

Wat betekent deze ETSI-certificering voor u als klant?

Voor u betekent de ETSI-certificering een extra garantie van continuïteit en kwaliteit! Juist dankzij deze certificering bent u er nog meer van verzekerd, dat de kwaliteit van onze dienstverlening, die wij sinds jaar en dag zeer hoog in het vaandel hebben staan, gewaarborgd blijft.
Vanwege de certificering moeten wij aan zeer strenge normen (blijven) voldoen die gelden op het gebied van: informatiebeveiliging, inrichting van de IT-processen en toegangsverlening. Dit houdt o.a. in, dat al onze processen op het gebied van fysieke toegang (toegang tot de productiefaciliteit) en logische toegang (toegang tot de IT-systemen) aangescherpt zijn en voldoen aan de ETSI-normeringen. Ook zijn onze medewerkers gescreend en worden zij continu getraind om eventuele beveiligingsrisico’s binnen de productieomgeving tot een minimum te beperken.

Onze doelstelling bij dit alles is, om u als klant een nog veiliger gevoel te geven en daarbij geen afbreuk te doen aan de flexibiliteit en gunstige prijs/kwaliteitverhouding!

Meer over ETSI-certificering en uw voordelen lezen

ISO9001 en ISO 27001-certificeringen

Wat is ISO 9001?ISO9001 certificering

Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid van de organisatie op papier staan en
moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid, door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van
de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit tevens kunnen aantonen.

Nadat een externe audit heeft plaatsgevonden, kan de organisatie een certificaat ontvangen, waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen van de standaard. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.
(bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_9001).

Wat is ISO 27001?

ISO 27001 is een ISO standaard voor informatiebeveiliging. De standaard bestaat feitelijk
uit Deel 2 van de BS 7799, de standaard waarin wordt beschreven hoe Informatiebeveiliging procesmatig ingericht zou kunnen worden om de beveiligingsmaatregelen uit I
SO/IEC 17799 te effectueren. (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001) ISO27001
schrijft voor hoe informatiebeveiliging te beheren d.m.v. een systeem van information security management. Een dergelijk systeem bestaat uit 4 fasen die voortdurend moeten worden uitgevoerd om de risico’s voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie
te minimaliseren. (bron: http://www.iso27001.nl/)

Wat betekenen deze certificeringen in de praktijk?

ISO9001 geeft meer structuur in de werkwijze van de organisatie en het is opgezet om efficiënter te kunnen werken. Daarnaast heeft het als doel de klanttevredenheid te verhogen en de dienstverlening continu te verbeteren. Medewerkers op alle niveaus zijn hierbij de kern van Multi-Post Services.

In verband met de ISO27001-certificering zijn de medewerkers verantwoordelijk voor het volgen van de vastgestelde procedures binnen de bedrijfsprocessen. Daarnaast dienen medewerkers mogelijke zwakke plekken in de beveiliging te melden bij hun lijnmanager, zodat indien nodig bijstelling van maatregelen plaats kan vinden. De normen in ISO 27001 zijn vooral van toepassing op de IT processen die binnen een organisatie aanwezig zijn.

Meer informatie aanvragen over certificeringen Multi-Post

Meer informatie?
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over één van onze certificeringen en de voordelen voor u? Dan kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande oranje button of via: e-mail, marketing@multipost.com of telefonisch, 078-6 54 82 17.