Multi-Post Services 27001 en 9001 gecertificeerd!

16 juni 2015 - Met gepaste trots kunnen wij u melden, dat Multi-Post begin dit jaar een gecombineerde ISO 9001/27001certificering heeft behaald. Doel van deze gecombineerde certificering is onze klanttevredenheid te verhogen en onze dienstverlening continu te blijven verbeteren. Op dit moment beschikken wij naast ISO 9001 en ISO 27001 sinds 2012 al over de ETSI-certificering. Ook deze certificering vormt een belangrijke garantie van continuïteit en kwaliteit. Lees verder voor meer informatie.

Wat is ISO 9001?
Volgens deze standaard moet het kwaliteitsbeleid van de organisatie op papier staan en moet dit beleid bekend zijn bij alle medewerkers. De organisatie moet zorgen voor het verhogen van de klantentevredenheid, door te voldoen aan de eisen en wensen van de klanten en aan de wettelijke eisen die van toepassing zijn op het product of de dienst van de organisatie. Daarnaast moet de organisatie de bedrijfsprocessen beheersen en dit tevens kunnen aantonen.
Nadat een externe audit heeft plaatsgevonden, kan de organisatie een certificaat ontvangen waaruit blijkt dat zij voldoet aan de eisen van de standaard. Dit is een teken voor de organisatie en haar klanten dat de organisatie op een vooraf gestelde en gestructureerde manier aan kwaliteitsmanagement (zorg, beheersing en borging) doet.
(bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO_9001)

Wat is ISO 27001?
ISO 27001 is een ISO standaard voor informatiebeveiliging. De standaard bestaat feitelijk uit Deel 2 van de BS 7799, de standaard waarin wordt beschreven hoe Informatiebeveiliging procesmatig ingericht zou kunnen worden, om de beveiligingsmaatregelen uit ISO/IEC 17799 te effectueren. (bron: http://nl.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_27001)
ISO27001 schrijft voor hoe informatiebeveiliging te beheren d.m.v. een systeem van information security management. Een dergelijk systeem bestaat uit 4 fasen die voortdurend moeten worden uitgevoerd om de risico’s voor de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie te minimaliseren. (bron: http://www.iso27001.nl/)

Wat betekenen deze certificeringen in de praktijk?
Een gewenst resultaat wordt doeltreffender bereikt, wanneer activiteiten en bijbehorende middelen worden bestuurd als een proces. Hiervoor heeft Multi-Post Services gebruik gemaakt van ISO9001. Het geeft meer structuur in de werkwijze van de organisatie en het is opgezet om efficiënter te kunnen werken. Daarnaast heeft het als doel de klanttevredenheid te verhogen en de dienstverlening continu te verbeteren. Medewerkers op alle niveaus zijn de kern van Multi-Post Services.
Met het oog op ISO 27001 zijn de medewerkers verantwoordelijk voor het volgen van de vastgestelde procedures binnen de bedrijfsprocessen. Daarnaast dienen medewerkers mogelijke zwakke plekken in de beveiliging te melden bij hun lijnmanager, zodat indien nodig bijstelling van maatregelen plaats kan vinden. De normen in ISO 27001 zijn vooral van toepassing op de IT processen die binnen een organisatie aanwezig zijn.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over één van onze certificeringen en de voordelen voor u? Dan kunt u contact met ons opnemen via: e-mail, marketing@multipost.com of telefonisch, 078-6548217.