Multi-Post behaalt hercertificering ETSI!

10 april 2015 - Wij zijn er zeer trots op om u te kunnen mededelen, dat de afdeling Card Services van Multi-Post Services B.V. weer een hercertificering heeft behaald voor ETSI. Een hercertificering gebeurt ieder jaar om te bezien of een bedrijf nog steeds aan de gestelde norm voldoet. En sinds het behalen van het certificaat in 2012 zijn wij hier ook in 2015 weer in geslaagd!

Wat betekent deze certificering voor u als klant?
Voor u betekent de ETSI-certificering een extra garantie van continuïteit en kwaliteit! Juist dankzij deze certificering bent u er nog meer van verzekerd, dat de kwaliteit van onze dienstverlening, die wij sinds jaar en dag zeer hoog in het vaandel hebben staan, gewaarborgd blijft.
Vanwege de certificering moeten wij aan zeer strenge normen (blijven) voldoen die gelden op het gebied van: informatiebeveiliging, inrichting van de IT-processen en toegangsverlening. Dit houdt o.a. in, dat al onze processen op het gebied van fysieke toegang (toegang tot de productiefaciliteit) en logische toegang (toegang tot de IT-systemen) aangescherpt zijn en voldoen aan de ETSI-normeringen. Ook zijn onze medewerkers gescreend en worden zij continu getraind om eventuele beveiligingsrisico’s binnen de productieomgeving tot een minimum te beperken.

Onze doelstelling bij dit alles is, om u als klant een nog veiliger gevoel te geven en daarbij geen afbreuk te doen aan de flexibiliteit en gunstige prijs/kwaliteitverhouding!

Beveiligd e-mailen, inloggen, digitale handtekeningen plaatsen en websites beveiligen m.b.v. certificaten
Multi-Post is met het behalen van het ETSI-certificaat in staat om d.m.v. het ingerichte managementsysteem, wat voldoet aan de ETSI TS 101 456 eisen, gekwalificeerde certificaten uit te geven op tokens (smartcards, USB devices etc.). Dit in samenwerking met haar partner KPN. Met deze certificaten, die op een chip van een pas weggeschreven worden, kan men o.a.: medewerkers beveiligd laten e-mailen of (thuis) in laten loggen, rechtsgeldige digitale handtekeningen plaatsen (offertes e.d.) en websites beveiligen voor bezoekers. Een voorbeeld hiervan is de company card van KPN zelf. Met deze pas krijgen de mensen binnen KPN toegang tot o.a. het pand en hun computer. Deze company kaart wordt uitgegeven en volledig beheerd door Multi-Post.

Company Card KPN
Company Card KPN

Wat is ETSI?
‘ETSI (European Telecommunication Standard Institute) is één van 's werelds leidende organisaties op het gebied van normalisatie binnen de Informatie en Telecommunicatie Technologie (ICT). ETSI, in eerste instantie opgericht voor de Europese normalisatie, heeft zich snel ontwikkeld en is zodoende een autoriteit geworden voor het leveren van wereldwijde technische normen.’ (bron: ETSI). Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de volgende website: www.etsi.org

Meer informatie?
Wilt u meer informatie of heeft u vragen over de ETSI-certificering en de voordelen voor u? Dan kunt u contact met ons opnemen via: e-mail, ron.tuinenburg@multipost.com of telefonisch, 078-6548217.