Multi-Post steunt Stichting Drugsinformatie & Preventie voor Jongeren (DPJ)

10 april 2013 - Net als vorig jaar, heeft Multi-Post ervoor gekozen om Stichting Drugsinformatie & Preventie voor Jongeren (DPJ) te steunen. Door deze steun, krijgt een middelbare school in de regio gratis een DVD met bijbehorend lesmateriaal tot zijn beschikking. Hiermee kan de school d.m.v. voorlichting meehelpen aan het terugdringen van drugsgebruik onder scholieren. Lees verder voor meer informatie.

Gesponsord lesmateriaal voor middelbare school in Dordrecht

Dit jaar krijgt het Insula College te Dordrecht gratis de nieuwe DVD ‘Cocaïne, de Witte Waan’ en bijbehorend lesmateriaal tot zijn beschikking. Het pakket is bedoeld voor twaalf- tot veertienjarigen, maar kan uiteraard ook gebruikt worden voor oudere scholieren en zelfs voor kinderen uit groep acht. De DVD en bijbehorend lesmateriaal zijn zo op elkaar afgestemd, dat het voor de jongeren goed duidelijk wordt welke effecten cocaïne heeft op het lichaam. Daarnaast is het de bedoeling, dat er door de DVD een discussie ontstaat onder de jongeren. 

Ron Tuinenburg, Directeur Multi-Post Services B.V.:

‘’Wij vinden het als organisatie belangrijk om bij te dragen aan de gezondheid en toekomst van jonge mensen, onze toekomstige werknemers. Daarom hebben we ervoor gekozen om, naast onze sponsoring voor verschillende sportclubs, ook een maatschappelijk doel te steunen, Stichting DPJ. Drugsgebruik onder jongeren is helaas een actueel en steeds groter wordend probleem. Wij voelen het als onze plicht om iets  te doen voor de jongeren uit onze regio.”

Over Stichting Drugsinformatie & Preventie voor Jongeren (DPJ)

De stichting Drugsinformatie en Preventie voor Jongeren (DPJ) werd in 1988 opgericht met als doel het tegengaan van drugsgebruik onder jongeren. Centraal bij alle door DPJ ontwikkelde activiteiten, staat het streven om nieuwsgierige, experimenteergrage kinderen af te houden van het eerste drugsgebruik. In de benadering van Stichting DPJ naar jonge mensen, stellen zij voorop dat het leven zeer de moeite waard is. Zozeer zelfs dat het onnodig is om dit door gebruik van diverse opiaten met uiterst schadelijke bijwerkingen te laten verwoesten. DPJ realiseert al jaren succesvolle filmprojecten, welke deel uitmaken van een lespakket dat onder scholen wordt verspreid.
(bron: www.stichtingdpj.nl)