Multi-Post maakt project CRASH - studenten leren reanimeren - mede mogelijk

5 november 2012 - Multi-Post ondersteunt de Nederlandse Reanimatiestichting bij het pilotproject CRASH (Cursus Reanimeren voor  Alle Studenten in Holland). Na het succesvol afronden van de reanimatiecursus, zullen zij een door Multi-Post gesponsord en vervaardigd plastic Reanimatiebewijs ontvangen. Lees verder voor meer informatie en de mogelijkheden.

Pilotproject CRASH voor 1000 MBO leerlingen

Tijdens het pilotproject CRASH wordt de reanimatiecursus Basic Life Support (BLS) en de bediening van de Automatische Externe Defibrillator (AED) aangeboden. Hierdoor zal het aantal burgerhulpverleners sterk vergroten en zal de ideële doelstelling van de  Nederlandse Reanimatiestichting (NRS), om héél Nederland ‘hartveilig’ te maken, dichterbij komen.

Harry de Bruijn, lid van het College van Bestuur van ROC Mondriaan is enthousiast: “Het gaat om verantwoordelijkheid dragen en zorgen voor anderen in deze samenleving. Dat vinden wij belangrijk. Na deze cursus kunnen onze studenten letterlijk levens redden. Dit is zo’n mooie kans voor studenten om iets extra’s te betekenen voor de maatschappij”, aldus de Bruijn.
(bron: persbericht ROC Mondriaan / ADO Den Haag)Foto CRASH kick-off 1 november 2012 door Wim van IJsendoorn

Officiële kick-off bij ROC Mondriaan

Op 1 november was de officiële kick-off van het project bij ROC Mondriaan, waar veel ROC’s (Regionaal Opleidingen Centrum) belangstelling voor getoond hebben. De eerste 55 leerlingen hebben tijdens deze kick-off al hun Reanimatiebewijs in ontvangst mogen nemen. Als het pilotproject voor de 1000 MBO-studenten succesvol is, zullen daar vanaf collegejaar 2013-2014 zo’n 7000 eerstejaars MBO-studenten van ROC Mondriaan aan toegevoegd worden per studiejaar.
De ambitie van de NRS is dan ook om de reanimatiecursus een vast onderdeel te laten zijn van alle MBO- en HBO-opleidingen in Nederland.

De drijvende kracht achter deze pilot is Jacques van Doezum, directeur Nederlandse Reanimatiestichting. Hij zet zich in voor het vergroten van de groep die capabel is om hulp te bieden. Van Doezum: ,”Er is vanuit ROC’s uit het hele land belangstelling getoond, de betrokken Ministeries zijn heel enthousiast. In november doen de eerste duizend studenten examen bij ROC Mondriaan, dan is ook de landelijke aftrap van het project CRASH (Cursus Reanimeren voor Alle Studenten in Holland).”
(bron: www.rocmondriaan.nl)

Europees erkende cursus CRASH

Het Reanimatiebewijs wordt vervaardigd door Multi-Post en is een officieel certificaat van de Nederlandse Reanimatiestichting. De cursus CRASH wordt erkend door de Nederlandse Reanimatie Raad en Europese Reanimatie Raad. Het aanbieden en verplichten van de reanimatiecursus op zo’n grote schaal is uniek voor Europa. Daar er weinig lesmateriaal was voor de doelgroep studenten, is het E-learningpakket speciaal ontwikkeld door producent Doczero i.s.m. diverse docenten en studenten van ROC Mondriaan.

Voorbeeld van het Reanimatiebewijs

Partners in CRASH

Behalve de Nederlandse Reanimatiestichting en ROC Mondriaan:
Multi-Post Services B.V.  - vervaardigt de Reanimatiebewijzen
Doczero - producent van het nieuwe e-learningpakket voor studenten
Randstad - verzorgt de planning van de externe instructeurs
Vivon Nederland - levert de instructiemiddelen
MBO Diensten - doet de uitrol van CRASH bij de andere ROC’s en AOC’s
Nederlandse Vereniging van Cardiologie (NVVC) - adviseert op medisch-wetenschappelijke gebied
ADO Den Haag en ADO in de Maatschappij - alle spelers en technische staf hebben de  reanimatiecursus CRASH gevolgd.

Lees hier het artikel van ROC Mondriaan
Lees hier het verslag van de Kick Off op 1 november j.l.
Bekijk hier de webstie van het Reanimatiebewijs.