Multi-Post maakt ook uitgifte nieuw rijbewijs Caribisch Nederland mogelijk

27 september 2012 - Naast de uitgifte van de nieuwe ID-kaart in Caribisch Nederland maakt Multi-Post nu ook de uitgifte van het nieuwe rijbewijs op Bonaire, Saba en St. Eustatius mogelijk! Multi-Post heeft de eerder ontwikkelde Card Management Applicatie, die wordt gebruikt voor uitgifte van het ID-bewijs, uitgebreid, zodat nu ook het rijbewijs kan worden uitgegeven via het al bestaande uitgifteproces. Lees verder voor meer informatie.

Totaaloplossing voor uitgifte ID kaarten én rijbewijzen 

Eind 2010 heeft Multi-Post een totaaloplossing geleverd aan Caribisch Nederland, waardoor men de uitgifte van de nieuwe identiteitskaart ‘Sédula’ op locatie heeft gerealiseerd. Op Bonaire is hier nu de uitgifte van het rijbewijs bijgekomen. En de implementatie van het rijbewijs op Saba en St Eustatius volgt in het laatste kwartaal van 2012. De ‘Sédula’ oplossing bestond uit een aantal deelprojecten die volledig geleverd en geïmplementeerd zijn door Multi-Post. De deelprojecten waren:

  • Het ontwikkelen en implementeren van de software (Card Management Applicatie).
  • Het leveren van Datacard plastickaart apparatuur t.b.v. het personaliseren van de nieuwe identiteitskaart bij de uitgiftepunten.
  • Het ontwerpen en produceren van de nieuwe identiteitskaart. 
  • Het leveren en installeren van alle servers en randapparatuur.
  • Het realiseren en installeren van de ontvangstbalie op locatie bij de Burgerlijk Stand.
  • Het implementeren van het gehele project op locatie.

Lees meer over het ID-kaarten ‘Sédula’ project.

Uitbreiding Card Management Applicatie voor uitgifte rijbewijs

Zowel het rijbewijs als de ID-kaart worden op Bonaire, Saba en St. Eustatius op locatie bij de Burgerlijk Stand uitgegeven. Daarom was het belangrijk dat de bestaande oplossing voor de uitgifte van ID-kaarten, zoals in 2010 door Multi-Post ontwikkeld, ook kon worden ingezet voor de personalisatie van het rijbewijs. Multi-Post heeft dit gerealiseerd door de eerder ontwikkelde Card Management Applicatie uit te breiden. Hierdoor is het mogelijk om binnen dezelfde oplossing, zowel de identiteitskaart als het rijbewijs uit te geven. De voordelen zijn hierbij:

  • Totaaloplossing voor uitgifte van rijbewijzen én identiteitskaarten
  • Lagere kosten op infrastructuur en personeel
  • Verhoging van de klanttevredenheid door uitgifte op één locatie


Het integreren van de rijbewijsuitgifte op de bestaande Card Management Applicatie was een goede oplossing voor het gemakkelijk uitgeven van de rijbewijzen. Met deze zogenaamde Card Management Applicatie kunnen de uitgiftepunten de benodigde persoonsgegevens middels een interface uit de Basisadministratie Persoonsgegevens ophalen en deze vervolgens gebruiken voor de personalisatie van het rijbewijs.
Multi-Post ontwikkelde deze applicatie in samenwerking met haar vaste partner WB Services.

Meer informatie

Wilt u meer informatie of heeft u vragen over dit nieuwsbericht? Dan kunt u contact met ons opnemen via: e-mail, nieuws@multipost.com of telefonisch, 078-6548203.